Konferencja ‘Wizualizacja dla nauki’
18 września, 2015, Warszawa

Wstęp

Uniwerystet widzialny i niewidzialny

Praca naukowa skonentrowana jest w instutucjach naukowych: uniwersytety, akademie, instytuty, itp.

 • Uniwersytet widzialny : praca i współpraca wewnątrz murów wydziałów i instytutów, afiliacje.
 • Uniwersytet niewidzialny : nieformalne grupy współpracy pomiędzy naukowcami, ang. invisible college (Crane 1972).

Czy i kiedy analiza i wizualizacja dostępnych danych pozwala zobaczyć ukryte?

Współpraca w nauce

Dlaczego / po co naukowcy współpracują?

 • Postępująca specjalizacja: zestaw umiejętności/zasobów koniecznych do prowadzenia badań nie jest w posiadaniu pojedynczych osób.
 • Wymiana doświadczeń i poglądów
 • Efekty skali.
 • Trening.

Jednocześnie konkurencja o:

 • Pierwszeństwo w odkryciu
 • Fundusze na badania
 • Prestiż, uwaga innych, widoczność

Współpraca

Współpublikowanie

Publikacje są głównym medium komunikacji naukowej.

Są przejawem

 • współpracy
 • władzy / hierarchii

Poniżej kilka cząstkowych ilustracji.

Dane pochodzą z Polskiej Bibliografii Naukowej (pbn.nauka.gov.pl) dla lat 2000-2011.

Jakie prace są współpublikowane (UW)?

Skłonność do współpracy (UW)

Uniwersytet Warszawski

UW: główna składowa

UW: tylko większe zespoły